KRIK kan bruge din hjælp – bliv ambassadør i dit lokalområde

Hvad er en KRIK-ambassadør?

En KRIK-ambassadør gør reklame for KRIK i sit lokalområde og kan være behjælpelig i forbindelse med oprettelse af lokale foreninger.

Reklame

KRIK har forskellige materialer, som vi gerne vil lade være tilgængelig for børn og unge i lokale kirker og foreninger. Som ambassadør, vil din opgave være at skabe kontakt til kirker og foreninger og fordele disse materialer, hvor det er muligt. Der vil ligeledes være perioder, hvor det vil give mening at lave PR-fremstød i f.eks. ungdomsforeninger.

Hjælp til lokalforeninger

KRIK vil gerne være et godt tilbud i dit lokalområde. Derfor er vi også interesseret i at vide, hvordan dette bedst lader sig gøre. Som ambassadør, bliver det en opgave at tage kontakt til lokale menigheder og foreninger for at undersøge, om KRIK kan og skal oprette en lokalforening.

KRIK’s landsstyre vil altid være behjælpelig med information og materialer, ligesom vi gerne kommer til eventuelle møder. Vi har dog brug for lokal kontakt – det er din opgave som ambassadør.

Hvordan bliver jeg ambassadør?

Kan du se dig selv i ovenstående opgaver? Kan du se dig selv som en aktiv talsmand for KRIK’s arbejde i dit lokalområde?

Hvis ja, så opret dig som medlem af KRIK (se mere under fanen “Medlem”) og tag kontakt til landsstyreformand, Daniel Nord Kastrup på tlf.: 2446 8824 eller mail: daniel@krikdanmark.dk