LANDSSTYRET

Læs mere om landsstyret

VEDTÆGTER

Se vedtægterne

HISTORIE

Læs mere om KRIK’s historie

INTERNATIONALT

Læs mere om KRIK internationalt

KRIK vil bevare, inspirere og vinde idrætsfolk til kristent liv både i idrætsforening og menighed.

Hvad er KRIK?

Kristen Idrætskontakt, KRIK, er en børne- og ungdomsorganisation, der har til formål at ”bevare, inspirere og vinde idrætsfolk til kristent liv både i idrætsforening og i menighed”.

KRIK ønsker at være et tilbud på tværs af idrætsgrene, idrætsklubber, kirkegrænser, præstationsniveau, alder og landegrænser. KRIK ønsker at være et bindeled mellem kirke og sportsklub ved at forene sportsglæde, trosglæde og livsglæde.

KRIK er et fællesskab, der ønsker at samle børn og unge om fysiske aktiviteter/sport og det kristne evangelium.

KRIK er en medlemsorganisation, der har det evangeliske bibelsyn som grundlag. KRIK arbejder for, at kirken i Danmark står sammen om det, vi har til fælles. KRIK tilslutter sig Lausanne-pagten.

Den primære målgruppe er børn og unge i alderen 13-30 år, men KRIK er også et tilbud for andre aldersgrupper.

KRIK’s fællesskaber

Kristen Idrætskontakt forsøger at opbygge sunde og stærke fællesskaber.

Derfor er alle KRIK’s lokalforeninger, events og lejre blandt andet kendetegnet ved:

  • respekt for det enkelte menneske som Guds unikke skabning
  • glæde over livet som en gave
  • sammenhold og fællesskab er styrke for alle
  • at være alkohol- og rusmiddel-frie miljøer

Baggrund og historie

Kristen Idrætskontakt blev grundlagt i Norge i 1981 af idrætspræst Kjell Markset. I dag er Kristen Idrettskontakt en af Norges største børne- og ungdomsorganisationer med over 15.000 medlemmer og 290 lokalforeninger.

Ud over arbejdet i Norge har KRIK også etableret sig i Sverige med over 4000 medlemmer (2016). Samtidig er søsterorganisationen CHRISC (Christian Sports Contact) godt etableret i Uganda, Kenya og Tanzania med til sammen 20.000 aktive børn og unge i alderen 10-30 år.

KRIK er et unikt fællesskab, et fællesskab hvor man kan få lov til at udfolde sig i trygge rammer omkring ens tro og kærlighed til sport!

KRIK sætter spor i menneskers liv. Uanset om man er kristen eller ikke, så vil der blive bygget relationer i et sundt socialt miljø. Derfor er KRIK en mulighed for, at alle kan komme ind i relationer, hvor man kan få lov til at være fuldstændig fri fra fordomme og bygge venskaber og kendskab til Gud.

Nicolaj Christoffer Nicolajsen

Gymnasieelev

 

Video lavet af KRIK Norge