LANDSSTYRET

Læs mere om landsstyret

VEDTÆGTER

Se vedtægterne

HISTORIE

Læs mere om KRIK’s historie

INTERNATIONALT

Læs mere om KRIK internationalt

KRIK har en lang historie med sig i vores nabolande Norge og Sverige.

KRIK’s histoirie i Danmark

2016

 • Initiativtager til at starte KRIK i Danmark: Ann Maria Kjær
 • Interessemøde (d. 01-04-2016)
 • Styregruppe sammensættes og konstitueres:
  • Formand: Ann Maria Kjær
  • Næstformand: Daniel Kastrup
  • Menigt medlem: Anders Kristian Helverskov Petersen
  • Menigt medlem: Andreas Bjerre Reilstad
 • Sparring med søsterorganisationerne i Norge og Sverige
 • PR-arbejde: Eget logo, Facebookside og Instagramprofil
 • Ansøgning til Borgfonden om midler til ansættelse af Ann Maria Kjær (afslag)
 • KRIK-butik: (Ny samarbejdspartner: Klubsalg.dk)
 • PR-events: Bl.a. KRIK RACE på Djurslands Efterskole
 • Stiftende Generalforsamling (d. 26-11-2016)
  • Landsleder: Ann Maria Kjær
  • Formand: Daniel Nord Kastrup
  • Næstformand: Kristian Norup
  • Medlem: Christina Schriver Stokholm
  • Medlem: Andreas Bjerre Reilstad
  • Medlem: Anders Helverskov Pedersen
  • Medlem: Therese Hummelmose

2017

 • Organisationsformaliteter
 • Netværk både internationalt, nationalt og lokalt
 • PR-arbejde: Hjemmeside og sociale medier
 • PR-events: Bl.a. Å-festival, Sommeroase, Christians Kirken i Aarhus
 • Lokalgruppe: KRIK Freestyle – mødes ikke fast men til spontane initiativ
 • Lejre: KRIK EXPLORE (Dansk gruppe deltog på lejr i Norge), KRIK ENERGY (Første KRIK-lejr i Danmark (aflyst pga manglende tilmelding))
 • KRIK-butik: (Ny samarbejdspartner: Sport24)
 • 20 betalende medlemmer
 • Generalforsamling (d. 26-11-2017)
  • Af private årsager stopper Ann Maria Kjær som landsleder.
  • KRIK’s landsstyre og generalforsamlingen beslutter, at KRIK skal have en ny organisationsstruktur uden landsleder.

Ann Maria Kjær. Initiativtager til start af KRIK i Danmark

Styregruppe frem til Stiftende Generalforsamling

Stiftende Generalforsamling: Landsstyret (2016-2017)